Informacje dla seniorów - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Informacje dla seniorów

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza wybory uzupełniające do Tarnowskiej Rady Seniorów, na podstawie zarządzenia Nr 395/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia zasad wyborów na członka Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605).

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członka  Tarnowskiej Rady Seniorów, na podstawie zarządzenia Nr 347/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Tarnowskiej Rady Seniorów.

16 sierpnia 2016 r. odbędzie się posiedzenie Tarnowskiej Rady Seniorów. Członkowie Rady zajmą się między innymi przygotowaniami do Tarnowskiego Dnia Seniora, promocją środowisk senioralnych oraz przygotowaniami do Jubileuszu powstania Klubu Seniora „Złoty Wiek”.

Komunikat dla seniorów

21.04.2016, 11:01

Kontynuując działalność szkoleniową, 27 kwietnia o godz. 10:00 w Fabryce Przyszłości odbędzie się  „Spotkanie z ekspertem”. Tomasz Rożeń z Urzędu Miasta Tarnowa, przedstawi  seniorom Kartę Miejską oraz  program Karta Tarnowskiego Seniora, który adresowany do wszystkich osób w wieku 65+ zameldowanych na terenie miasta Tarnowa.

18 kwietnia br. Lidia Jaźwińska, Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Tematem głównym posiedzenia było przyjęcie „Zasad powoływania  delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II i  kolejne kadencje”.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski