Tarnowska Rada Seniorów - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowska Rada Seniorów

Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej pokolenia 60+ i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Gremium ma za zadanie także podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji. Rada zajmować będzie się też opiniowaniem lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych, doradztwem i inicjowaniem pomocy w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych oraz współpracą z organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz seniorów.

 

Tarnowska Rada Seniorów w Biuletynie Informacji Publicznej

Tarnowska Rada Seniorów na Facebook

 

Skład Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020 – 2023:

Przewodnicząca Rady - Pani Lidia Jaźwińska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnowa,

Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Grażyna Kondracka – Przedstawiciel Stowarzyszenia „Senior Na Czasie”,

Sekretarz Rady - Pani Maria Gogojewicz-Pęcherek - Przedstawiciel Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA,

Członkowie:

  • Pan Edward Bukowski – Przedstawiciel Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA,
  • Pani Zofia Buryło – Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie,
  • Pani Halina Gawle – Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Tarnowie,
  • Pani Ludwika Gawron – Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZw Tarnowie,
  • Pani Danuta Kisielewska – Przedstawiciel Fundacji Zielona Przystań,
  • Pani Ewa Łabno – Przedstawiciel Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowyw Tarnowie,
  • Pan Jakub Kwaśny – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Tarnowie,
  • Pan Mirosław Biedroń – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Tarnowie,
  • Pan Marian Wardzała – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Tarnowie,
  • Pan Stanisław Wiatr – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnowa.

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski