Tarnowska Rada Seniorów

Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej pokolenia 60+ i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Gremium ma za zadanie także podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji. Rada zajmować będzie się też opiniowaniem lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych, doradztwem i inicjowaniem pomocy w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych oraz współpracą z organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz seniorów.

Tarnowska Rada Seniorów w Biuletynie Informacji Publicznej

Tarnowska Rada Seniorów na Facebook

 

Skład Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019

Przewodnicząca Rady - Pani Lidia Jaźwińska - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Grażyna Kondracka - Stowarzyszenie Medycyna Polska

Sekretarz Rady - Pani Maria Gogojewicz-Pęcherek - Katolickie Centrum Edukacji KANA

Członkowie:

  • Pani Maria Kanior - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pan Jakub Kwaśny - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pan Piotr Wójcik - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pani Maria Halina Gawle - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie
  • Pani Ludwika Gawron - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pani Zofia Grzywacz - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów
  • Pani Danuta Kisielewska - Stowarzyszenie Senior Na Czasie
  • Pani Maria Papuga - Rada Osiedla nr 5 „Rzędzin”
  • Pani Barbara Sierakowska-Karczewska - Stowarzyszenie Srebrne Skronie