Uniwersytet Trzeciego Wieku

Logo

Nazwa organizacji

Opis organizacji

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Tarnowie od września  2006 r. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, liczy ponad 600 słuchaczy. Celem utworzenia Uniwersytetu była aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w złotym wieku, pochodzących z obszaru Tarnowa i okolic. Członkiem Stowarzyszenia UTW może zostać każda osoba powyżej 50 roku życia, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę oraz która wypełni i złoży formularz zgłoszeniowy w biurze Uniwersytetu. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, seminariów i warsztatów, jest również możliwość korzystania z organizowanych kursów językowych i komputerowych, a także z warsztatów muzycznych, malarskich. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych (gimnastyka rekreacyjno-usprawniająca w grupach 10-cio osobowych), jest zapewniony bezpłatny dostęp do Biblioteki MWSE, mogą również korzystać z komputerów (z dostępem do Internetu) oraz zbiorów elektronicznych. Ponadto organizowane są wycieczki zarówno piesze jak i autokarowe oraz imprezy okolicznościowe.

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  przy Fundacji „Kromka Chleba”

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otwarty w 2006 roku z siedzibą przy Placu Kazimierza 5 w Tarnowie, liczy ok. 150 słuchaczy. Celem Uniwersytetu jest prowadzenie zajęć w formie wykładów, prezentacji, spotkań oraz zajęć aktywizujących uczestników - warsztaty malarskie, informatyczne, ruchowe. Dodatkowym atutem Uniwersytetu są klub szachowy, klub seniora, kawiarenka i bank czasu (za część atrakcyjnych zajęć pobiera się od słuchaczy "opłatę" w formie ich własnego wolnego czasu "wpłacanego" do banku czasu, przeznaczonego później przez Fundację dla osób pozostających w domu, których stan zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w uniwersyteckich zajęciach). Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba powyżej 45 roku życia, rencista, emeryt i osoba samotna, która w wyznaczonym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w zajęciach oraz wypełni kwestionariusz osobowy. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów, po uprzednim dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Po 2 kolejnych semestrach słuchacz Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje świadectwo ukończenia roku akademickiego.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski