Uniwersytet Trzeciego Wieku - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Logo

Nazwa organizacji

Opis organizacji

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Tarnowie od września  2006 r. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, liczy ponad 600 słuchaczy. Celem utworzenia Uniwersytetu była aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w złotym wieku, pochodzących z obszaru Tarnowa i okolic. Członkiem Stowarzyszenia UTW może zostać każda osoba powyżej 50 roku życia, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę oraz która wypełni i złoży formularz zgłoszeniowy w biurze Uniwersytetu. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, seminariów i warsztatów, jest również możliwość korzystania z organizowanych kursów językowych i komputerowych, a także z warsztatów muzycznych, malarskich. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych (gimnastyka rekreacyjno-usprawniająca w grupach 10-cio osobowych), jest zapewniony bezpłatny dostęp do Biblioteki MWSE, mogą również korzystać z komputerów (z dostępem do Internetu) oraz zbiorów elektronicznych. Ponadto organizowane są wycieczki zarówno piesze jak i autokarowe oraz imprezy okolicznościowe.

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  przy Fundacji „Kromka Chleba”

Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otwarty w 2006 roku z siedzibą przy Placu Kazimierza 5 w Tarnowie, liczy ok. 150 słuchaczy. Celem Uniwersytetu jest prowadzenie zajęć w formie wykładów, prezentacji, spotkań oraz zajęć aktywizujących uczestników - warsztaty malarskie, informatyczne, ruchowe. Dodatkowym atutem Uniwersytetu są klub szachowy, klub seniora, kawiarenka i bank czasu (za część atrakcyjnych zajęć pobiera się od słuchaczy "opłatę" w formie ich własnego wolnego czasu "wpłacanego" do banku czasu, przeznaczonego później przez Fundację dla osób pozostających w domu, których stan zdrowia uniemożliwia uczestniczenie w uniwersyteckich zajęciach). Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba powyżej 45 roku życia, rencista, emeryt i osoba samotna, która w wyznaczonym terminie zgłosi chęć uczestnictwa w zajęciach oraz wypełni kwestionariusz osobowy. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów, po uprzednim dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Po 2 kolejnych semestrach słuchacz Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje świadectwo ukończenia roku akademickiego.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski