Wstąpienie w stosunek najmu w trybie art 691 Kodeksu Cywilnego - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Wstąpienie w stosunek najmu w trybie art 691 Kodeksu Cywilnego

Wstąpienie w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu Cywilnego

Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego  w stosunek najmu lokalu wstępują:

Małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2 Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski