Akcja ekologiczna "Drugie życie odpadów"

Akcja polega na zbieraniu w szkołach i przedszkolach plastikowych butelek typu PET, PP i PE. Następnie butelki będą odbierane i przewożone do recyklera w celu ich przetworzenia. 

Organizując akcję chcemy zwrócić uwagę na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów plastikowych, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania. Dzięki naszym działaniom co roku ponad 2 tony opakowań plastikowych trafia do recyklingu.