Zbieramy zużyte baterie

Zużyte baterie i ogniwa galwaniczne nie powinny trafiać wraz z innymi odpadami na składowisko, gdyż zawierają szereg substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska. Najlepszym rozwiązaniem w postępowaniu z bateriami jest przekazywanie ich do firmy, która podda je procesowi odzysku lub unieszkodliwiania. Akcja „Zbieramy zużyte baterie” prowadzona jest w tarnowskich placówkach oświatowych. Efekt zbiórki to ponad 4 tony baterii i akumulatorów zbieranych corocznie.