Konkurs "Zaprośmy ptaki do Tarnowa"

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizuje konkurs na wykonanie budki lęgowej pod hasłem „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”. 

Większość mieszkańców miast marzy o tym, by w ich otoczeniu zamieszkały ptaki, jednak w świadomości wielu osób ptaki w mieście ograniczają się do nielubianych gołębi i gawronów oraz do bardziej lubianych popularnych wróbli i sikorek. W rzeczywistości ptasi świat w miastach, zwłaszcza podczas migracji i w okresie zimowania, jest znacznie bogatszy. Obecność niektórych ptaków sprawia nam przyjemność, chętnie je dokarmiamy w przydomowych karmnikach lub w parkach.

Na początku każdego roku zapraszamy tarnowian, szczególnie najmłodszych – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do przygotowania budek lęgowych dla ptaków i rozmieszczenia ich w okolicy placówek oświatowych. Tym, którzy nie znajdą odpowiedniego miejsca dla lokalizacji budki, pomoże miasto umieszczając je na publicznych terenach zielonych.