Posprzątajmy razem Tarnów/ Wiosenne Sprzątanie Watoku

Każdego roku w okresie wiosennym wspólnie z placówkami oświatowymi oraz instytucjami z terenu miasta przystępujemy do sprzątania terenów wzdłuż potoku Wątok i wokół Kantorii, a także rejonów miasta (okolice osiedla Westerplatte, Lasku Lipie  i Góry św. Marcina). Nasze działania nawiązują do obchodzonego co roku 22 kwietnia "Dnia Ziemi".

Pamiętajmy, że utrzymanie prawdziwego porządku i estetyki miasta wymaga zaangażowania całej lokalnej społeczności. Czystość miasta zależy szczególnie od poczucia indywidualnej odpowiedzialności, a także od ciągłej edukacji mieszkańców.