Wakacyjna przyroda

Ruszył kolejny, skierowany do wszystkich pasjonatów fotografii, Konkurs Fotograficzny „Wakacyjna Przyroda”. Zgłaszać można do niego fotografie o tematyce przyrodniczej (w tym również krajobrazowej), wykonane na terenie Tarnowa oraz w najbliższej okolicy. Ocenie podlegać będą zdjęcia zarówno czarno-białe, jak i kolorowe, wykonane w okresie od lipca do września.

Prace – każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zdjęcie – przyjmowane będą do 30 września w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, tel. 14 68-82-872. Można je również przesyłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wakacyjna Przyroda” na adres: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.

Do zdjęcia w formacie 20x30 cm na papierze błyszczącym należy dołączyć: oświadczenia o udostępnieniu fotografii i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich muszą być podpisane przez osobę dorosłą) oraz zdjęcie w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu Konkursu, zdjęcie musi być opatrzone tytułem, pseudonimem autora oraz datą i miejscem jego wykonania. Do zdjęcia musi być dołączona zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułem zdjęcia, zawierająca w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.

Zgłaszane zdjęcia nie powinny być wcześniej publikowane. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie fotografii. Dla autorów najlepszych prac przewidziano cenne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.