Współpraca z placówkami oświatowymi – dofinansowanie programów edukacji ekologicznej

Jednym z celów wychowania młodego pokolenia jest kształtowanie oraz rozwijanie emocjonalnego stosunku do otaczającego środowiska społeczno-przyrodniczego, przygotowywanie dzieci i młodzieży do poznania, ochrony i odpowiedzialnego wykorzystywania środowiska przyrodniczego. Zagrożenie dla środowiska jest tematem dyskusji na całym świecie. Kryzys dotyczący ingerencji człowieka w otoczenie pojawił się i narasta, obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego ogromnie ważnym problemem ludzkości  jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i z drugim człowiekiem.

Edukacja ekologiczna przybiera różnorodne formy:

  • zabawy pozwalającej na rozwijanie własnej inicjatywy,
  • zajęć organizowanych przez nauczycielkę z całą grupą lub w małych zespołach,
  • udziału w akcjach organizowanych w przedszkolu, udziału w konkursach,
  • ukierunkowanych obserwacji,
  •  
  • wycieczek i spacerów po okolicy,
  • uroczystości i imprez środowiskowych.