Harmonogram

 

1. Zgłaszanie projektów: 10 czerwca 2015 r. – 14 lipca 2015 r.

2. Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi ocenami i opiniami: 15 lipca 2015 r. - 24 sierpnia 2015 r.

3. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych: 25 sierpnia 2015 r.

4. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania: 26 sierpnia 2015 r. – 7 września 2015 r.

5. Podanie do wiadomości publicznej wzoru karty do głosowania nad wyborem projektów do realizacji: 8 września 2015 r.

6. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji: 9 września 2015 r. – 18 września 2015 r.

7. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji: 30 września 2015 r.