Kwota przypadająca na poszczególne osiedla

 

1.Osiedle nr 1 "Starówka"189 113,00 zł
2.Osiedle nr 2 "Strusina"271 123,00 zł
3.Osiedle nr 3 "Piaskówka"220 263,00 zł
4.Osiedle nr 4 "Grabówka"228 855,00 zł
5.Osiedle nr 5 "Rzędzin"87 774,00 zł
6.Osiedle nr 6 "Gumniska-Zabłocie"142 776,00 zł
7.Osiedle nr 7 "Krakowska"92 386,00 zł
8.Osiedle nr 8 "Mościce"200 010,00 zł
9.Osiedle nr 9 "Chyszów"77 508,00 zł
10.Osiedle nr 10 "Klikowa"86 320,00 zł
11.Osiedle nr 11 "Krzyż"135 506,00 zł
12.Osiedle nr 12 "Jasna"230 514,00 zł
13.Osiedle nr 13 "Westerplatte"137 092,00 zł
14.Osiedle nr 14 "Legionów"84 558,00 zł
15.Osiedle nr 15 "Koszyce"84 573,00 zł
16.Osiedle nr 16 "Zielone"131 629,00 zł
 suma:2 400 000,00 zł