O budżecie

 

Po raz czwarty tarnowianie stają przed wyborem jak podzielić pulę budżetu obywatelskiego, która w tej edycji, decyzją Prezydenta Miasta Tarnowa wynosi 4 miliony złotych.

Jedną z istotnych nowości w tej edycji jest podział projektów i środków budżetu na: ogólnomiejskie i osiedlowe. Na zadania osiedlowe przyznano 2,4 mln zł, a zadania ogólnomiejskie 1,6 mln zł.

Miasto Tarnów jako jedno z pierwszych w Polsce wprowadziło tego rodzaju możliwość na początku 2013 roku. Pierwsza edycja pokazała, że tego rodzaju aktywizacja tarnowian jest potrzebna i spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców, jeszcze tego samego roku – jesienią - ogłoszono nabór wniosków do drugiej edycji zwiększając również pulę pieniędzy z 2 mln zł do 3 mln zł. Równocześnie zmodyfikowano regulamin, dostosowując go do potrzeb i sygnałów płynących ze strony mieszkańców. W drugiej edycji oddano ponad 24 tysiące głosów.

Trzecia edycja budżetu obywatelskiego w 2014 roku okazała się rekordowa pod względem frekwencji. Na projekty wybrane przez mieszkańców głosowało ponad 30 tysięcy osób i  zdecydowano o podziale 3,5 mln zł. Tak duża frekwencja – prawie 36%, to sukces nie tylko samej akcji, ale przede wszystkim dowód na coraz większe zaangażowanie mieszkańców.

Podsumowując trzy dotychczasowe edycje, nie sposób nie podkreślić wyraźnego wzrostu aktywizacji lokalnych liderów. Jest to ciekawe doświadczenie z punktu widzenia rozwoju lokalnych struktur oraz sąsiedzkich relacji. Tarnowianie swoją pasją i zaangażowaniem potrafią zintegrować sąsiadów, rodziny, a często nawet zawiązać nowe przyjaźnie i koalicje w jednej, istotnej z punktu widzenia własnego „podwórka” sprawie.

Tuż po rozpoczęciu czwartej edycji budżetu obywatelskiego, w czasie zbierania wniosków mieszkańców, warto rozpocząć analizę potrzeb, które dla lokalnego środowiska są aktualnie najważniejsze i dobrze przemyśleć tematykę projektu. Doprecyzowany regulamin określa w sposób szczegółowy zarówno tematykę wniosków, obszary, których mogą dotyczyć, jak i zasady sporządzenia projektu, promocji i samego głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem budżetu obywatelskiego.

W przypadku pytań do dyspozycji mieszkańców pozostaje:

Łukasz Blacha

ul. Mickiewicza 6, pok. 116

tel. 14 688 28 00

l.blacha@umt.tarnow.pl

 

Zapraszamy również na fanpage Budżetu Obywatelskiego w Tarnowie: 

www.facebook.com/botarnow