TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Blackburn (Wielka Brytania)

Miasto: Blackburn
Państwo:

Wielka Brytnia
Podział administracyjny: hrabstwo Lancashire
Ludność: 140 tys. mieszkańców
www:www.blackburn.gov.uk

 

Blackburn położone jest nad rzeką Blackwater, ok. godzinę drogi od Manchester, Liverpool i Leeds. Było znane już od XVIII wieku jako ośrodek przemysłu bawełnianego. Obecnie w mieście istnieje rozwinięty przemysł maszynowy, elektrotechniczny i chemiczny.

Swój rozwój miasto głównie zawdzięcza Rewolucji Przemysłowej. Jeszcze w 1750 roku Blackburn było małym miasteczkiem a w ciągu 100 lat zwiększyło swoją populację 10-krotnie. Sprowadzana z Ameryki bawełna stała się głównym materiałem przemysłu tekstylnego powodując, iż pod koniec XIX wieku Blackburn stało się światową stolicą w dziedzinie tkactwa .

Oddany do użytku w 1816 roku kanał Leeds-Liverpool oraz kolej w 1846 roku spowodowały jeszcze szybszy rozwój miasta jak i przemysłu.

W 1851 roku utworzono Urząd Miejski, który zajmował się ulepszaniem warunków życia ludności miejskiej. Zbudowano kanalizację, cmętarz miejski, akwedukt oraz wiele budynków użyteczności publicznej min. Town Hall, Museum, Collage, Cotton Exchange.
 
 XX wiek przyniósł duże zmiany spowodowane stopniowym załamywaniem się przemysłu tekstylnego a coraz większego znaczenia nabierały inne gałęzie jak elektronika czy inżynieria. W tym czasie kanał został przekształcony na użytek turystyczny. Po II Wojnie Światowej do Blackburn przybyła znaczna ilość Polskich i Ukraińskich uchodźców i żołnierzy a w ostatnich 30 latach znacznie powiększa się populacja osób pochodzenia Pakistańskiego i Hinduskiego.

W 1974 roku w wyniku reorganizacji włączono do Gminy Blackburn – Darwen i okoliczne wsie a od 1998 roku Blackburn i Darwen otrzymały niezależność od okręgu Lancashire, co powoduje iż same zarządzają i są odpowiedzialne za wszystko co dzieje się na ich terenie. Cały czas ulepszane jest centrum miasta poprzez wyburzanie starych budynków a w ich miejsce powstaje nowe Shopping Centre, nowy market i zespół budowlany wokół Katedry.
 
 Ostatnie 4 lata to także gwałtowny napływ obywateli nowych krajów Unii Europejskiej z czego największy procent stanowią Polacy, których szacuje się na terenie gminy około 5 tysięcy na ogólną 140 tysięczną populację miast.

Od 1875 roku miasto posiada klub piłkarski Blackburn Rovers, który jako pierwszy w historii w 1883 roku wygrał Puchar Anglii.

Obszary współpracy.

W dniu 23 listopada 2000r. zostało zawarte pomiędzy Miastem Tarnów i Gminą Blackburn porozumienie w sprawie współpracy i dobrych stosunków.

Podpisane porozumienie dotyczy w szczególności uwzględnia sprawy:

  • samorządności lokalnej,
  • usprawnienia biznesu i przeciwdziałanie bezrobociu,
  • pozyskiwania inwestorów,
  • edukacji,
  • gospodarki przestrzennej i zarządzania gruntami,
  • pomocy społecznej,
  • turystyki.

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski