Kotłas (Rosja)

Miasto: Kotłas
Państwo:

Rosja
Obwód: Archangielski
Powierzchnia: 68 km²
Ludność: 59,3 tys. mieszkańców
Gęstość zaludnienia: 872 os./ km²
www: www.kotlas-city.ru

 

Kotłas - miasto w Rosji, w obwodzie archangielskim, port nad Dwiną, przy ujściu Wyczegdy. Liczy 59,3 tys. mieszkańców. Od 1917 było to miasto w państwie sowieckim punkt rozdzielczy Gułagu, przekazujący więźniów do łagrów między Dźwiną a Uralem -uważany za największy w europejskiej części Rosji po uruchomieniu 1941 linii kolejowej Konosza-Kotłas-Workuta (i dalej do łagrów Inty). W Kotłasie w 1943 roku zmarł w łagrze z wycieńczenia znany polski przedwojenny aktor, Eugeniusz Bodo.

 

Przemysł głównie stoczniowy i drzewny; ważny punkt przeładunkowy drewna; węzeł kolejowy. Tradycyjnie wielkie znaczenie mają kolej i linie rzeczne, dzięki czemu Kotłas jest znaczącym centrum transportowym. W mieście działa kilka filii wyższych uczelni Moskwy, Petersburga i Archangielska.

Obszary współpracy.

Uwzględniając rosnące kontakty między miastami, umocnione wizytami delegacji obywateli Kotłasu w Tarnowie i delegacji Tarnowa w Kotłasie, została podpisana umowa o wzajemnej współpracy w miesiącu listopadzie 1995r.

Obie zainteresowane strony zadeklarowały, iż w swoich relacjach będą się kierować następującymi fundamentalnymi celami:

  • Starać się podtrzymywać dążenie do wzajemnie korzystnej, uzasadnionej współpracy i partnerstwa, wnosząc tym samym swój wkład w przyjazne stosunki między miastami.
  • Starać się podtrzymywać zarówno oficjalne jak i osobiste kontakty między obywatelami i rodzinami na drodze wszelkich kontaktów i wizyt.
  • Starać się podtrzymywać wymianę w dziedzinie nauki poprzez organizacje młodzieżowe i społeczne, biblioteki, zespoły muzyczne, sportowe i inne zespoły twórczości zawodowej i amatorskiej.
  • Starać się podtrzymywać związki ekonomiczne, handlowe, wymianę industrialną i przemysłową z uwzględnieniem perspektyw ich rozwoju.

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski