Veszprém (Węgry)

 

Miasto: Veszprém

Państwo: Węgry
Województwo: Veszprém
Powierzchnia: 126,93 km²
Ludność: 64,3 tys. mieszkańców
Gęstość zaludnienia: 507 os./km2
www: www.veszprem.hu

 

Veszprém - miasto wojewódzkie położone w środkowo-zachodniej części Węgier, 15 km na północ od jeziora Balaton i około 120 km od Budapesztu. Według legendy ulokowano je na siedmiu wzgórzach, jak Rzym. Miasto odegrało istotną rolę w krystianizacji Węgier, m. in. za sprawą powstałego tu w 1009 roku, pierwszego węgierskiego biskupstwa. Znane jest również z pierwszych kamiennych zamków, oraz jednego z najstarszych węgierskich uniwersytetów.

Veszprém nazywane jest często „miastem królowych” z uwagi na to, że przez setki lat królowe węgierskie koronowane były przez biskupów Veszprém.

Głównymi gałęziami przemysłu w Veszprém jest produkcja elektroniki, części komputerowych, wina i oleju, a także przemysł tekstylny i chemiczny

Obszary współpracy.

Tarnów posiada z Miastem Veszprém porozumienie o wzajemnej współpracy partnerskiej podpisane w dniu 23 października 2012 r.

Porozumienie dotyczy współpracy w następujących dziedzinach:

  • w zakresie kultury – polegającej na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych (festiwale, wystawy, koncerty itp.), wymianie doświadczeń i wzajemnej promocji dorobku kulturalnego partnerów;
  • w zakresie turystyki, sportu i rekreacji – polegającej na organizowaniu wspólnych wydarzeń turystycznych i dotyczących zagospodarowania czasu wolnego, wymianie doświadczeń i wzajemnej promocji oferty partnerów, w szczególności na propagowaniu zdrowego stylu życia oraz promowaniu walorów turystycznych partnerskich miast;
  • w zakresie gospodarki – polegającej na promowaniu gospodarek partnerskich miast, informowaniu na temat możliwości współpracy z firmami i instytucjami z partnerskich miast, pomocy lokalnym firmom i instytucjom w nawiązaniu kontaktu z firmami i instytucjami z miasta partnerskiego, w celu podniesienia atrakcyjności obu miast jako miejsc przyjaznych inwestycjom gospodarczym oraz zwiększenia tempa ich rozwoju;
  • w zakresie oświaty i edukacji – polegającej na wspieraniu bezpośrednich kontaktów dzieci i młodzieży oraz placówek oświatowych z obu miast, budującej wzajemne przyjacielskie relacje między nimi i zapewniającej szerokie możliwości wymiany doświadczeń.

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski