Warszawa (Polska)

Miasto: Warszawa
Państwo:

Polska
Województwo: Mazowieckie
Powierzchnia: 517 km²
Ludność: 1 709 781 mieszkańców
Gęstość zaludnienia: 3 302 os./ km²
www: www.um.warszawa.pl

 

 

Warszawa - stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu nad rzeką Wisłą. Warszawa jest największym polskim miastem pod względem liczby ludności 1 709 781 (2008 r.). Miasto jest ważnym europejskim ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. Warszawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (a drugim w historii Polski miastem, po Lwowie). Zabudowa Warszawy znacząco ucierpiała podczas II wojny światowej. Później jednak większość zabytków odbudowano, choć zmieniając czasem ich wygląd względem przedwojennego. Do takich budynków należy m.in. Zamek Królewski. Istnieje jednak w stolicy wiele cennych budynków, które przetrwały wojnę bez większych zniszczeń, jak Pałac w Wilanowie, kościół Wizytek i kościół pokarmelicki pw. Wniebowzięcia NMP przy Krakowskim Przedmieściu czy Pałac Prezydencki.

Obszary współpracy.

W dniu 10 października 2007 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Miastem Stołecznym Warszawa, w którym strony wyrażają wolę wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i zarządzania miastem na prawach powiatu i zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców.

Zamierzona współpraca będzie obejmować:

  • wzajemną wymianę informacji i ofert, promocję Tarnowa w Warszawie oraz promocję Warszawy w Polsce południowej,
  • zaproszenie przedstawicieli drugiej Strony na organizowane ze swojej inicjatywy konferencje, targi i wystawy,
  • wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania komunikacją miejską, gospodarką komunalną i oświatową,
  • współdziałanie instytucji kultury w zakresie organizacji imprez i projektów kulturalnych,
  • wymianę grup młodzieżowych,
  • wspólną organizację imprez sportowych,
  • wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych i innych jednostek, promocję produktów turystycznych.

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski