TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnopol (Ukraina)

Miasto: Tarnopol
Państwo:

Ukraina
Obwód: Tarnopolski
Ludność: 238 tys. mieszkańców
Gęstość zaludnienia: 3 831 os./ km²
www: www.city.gov.te.ua

 

TARNOPOL, Ternopil, m. obwodowe na Ukrainie, nad Seretem (dopływ Dniestru). Liczy 238 tys. mieszkańców (2005). Osada na terenie księstwa halicko-włodzimierskiego, włączonego w 2. poł. XIV w. do Polski; zniszczona w XIV w. przez najazd mongolsko-tatarski.; na jej miejscu twierdza, założona 1540 przez Jana Tarnowskiego przeciw Tatarom, później ośr. handl.; prawa miejskie 1548; własność m.in.

Zamoyskich, Sobieskich
i Potockich; od XVI w. duże skupisko Żydów (1939 ok. 18 tys.- ok. 44% mieszk. Tarnopola); od 1772 w zaborze austr.; 1809-15 przejściowo w granicach Rosji; od 1919 w Polsce, ośredek gospodarczy polskiego Podola; IX 1939-41 pod okupacją sowiecką (deportacje mieszkańców, gł. Polaków, w głąb ZSRR), 1941- 44 pod okupacją niem., 1941 Niemcy zamordowali ok. 500 Żydów; 1941- 43 getto (więźniowie wywiezieni do ośr. zagłady w Bełżcu); podczas II wojny światowej miasto bardzo zniszczone; 1945-91 w Ukr. SRR. Przemysł spożywczy, włókienniczy, maszynowy, materiałów budowlanych, porcelanowy; węzeł kolejowy
i drogowy; port lotniczy.; 3 szkoły wyższe;

Zabytki: Zamek Tarnowskich i Potockich (poł. XVI, XVIII w., gruntownie przebud. XIX w., restaurowany po 1954, obecnie muzeum); 2 kościoły greckokatol. (XVII w.); kościół i klasztor Dominikanów (1794-79, A. Moszyński; zniszczony po 1939, 1992 odbud. jako greckokatol.); kościół parafialny (XIX w.) i kościół Jezuitów (XIX w.) - zburzone po 1945.

Obszary współpracy.

Miasto Tarnów podpisało w dniu 18 marca 2004r. porozumienie z Miastem Tarnopol wsprawie wzajemnej współpracy i dobrych stosunków partnerskich.

Za szczególnie pożądane dziedziny współdziałania z uznaje się sprawy:

  • samorządności lokalnej;
  • edukacji – w tym wymiana dydaktyczna nauczycieli i uczniów zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych, wymiana doświadczeń pomiędzy kierownictwami szkół i placówek oświatowych, rozwój kontaktów sportowych i turystycznych uczniów i nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych.

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski