Winnica (Ukraina)

Miasto: Winnica
Państwo:

Ukraina
Obwód: Winnicki
Powierzchnia: 70 km²
Ludność: 354 639 mieszkańców
Gęstość zaludnienia: 5 066 os./ km²
www: www.vmr.gov.ua

Winnica - miasto w środkowej części Ukrainy. Stolica obwodu winnickiego. Liczba mieszkańców ok. 354 tys. Miasto założone w drugiej połowie XIV wieku w księstwie halicko-włodzimierskim, wzmiankowane w 1363. Od 1395 należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 zostało przyłączone do Korony. Przez lata miasto pełniło funkcje stolicy powiatu, a w pewnym okresie Winnica była nieformalną stolicą województwa bracławskiego. Po rozbiorach Winnica znalazła się w granicach Rosji. Stan ten trwał z krótkimi przerwami aż do rozpadu Związku Radzieckiego. W latach trzydziestych NKWD rozstrzelało tu ponad 9,000 osób, których groby ekshumowali Niemcy w 1943 roku. W latach (1942-1943) w czasie wojny, ok. 10 km na północ od Winnicy, na wschód od szosy do Żytomierza znajdowała się kwatera główna Hitlera. Od 1991 r. Winnica należy do Ukrainy. Jest miastem obwodowym. Zabytki: kościół i klasztor Jezuitów (XVII, XVIII w., w XX w. przebudowane na szkołę), kościół i klasztor Dominikanów (XVII, XIX w., przebudowane po 1945 na salę koncertową, obecnie kościół greckokatolicki). Cerkwie XVIII w.). Pałac Grocholskich (XVIII w.). Dom-muzeum rosyjskiego chirurga i anatoma N.I. Pirogowa

 

Obszary współpracy.

Miasto Tarnów podpisało z Miastem Winnica List Intencyjny wyrażający intencję nawiązania wzajemnej współpracy.

Współpraca będzie obejmować następujące obszary działania:

  • Kulturalna polegająca na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć kulturalnych (festiwale, wernisaże, itp.), oraz podejmowanie wspólnych działań zmierzających do pozyskania środków na realizację przygotowanych projektów. Głównym celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy odpowiednikami instytucji kulturalnych w regionach partnerskich.
  • Sportowo-turystyczna polegająca na organizowaniu wspólnych imprez sportowych oraz turystycznych. Głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie walorów turystycznych regionów partnerskich.
  • Gospodarcza polegająca na promowaniu partnerskim regionu, informowaniu na temat możliwości współpracy z firmami i instytucjami regionu partnerskiego, pomoc lokalnym firmom i instytucjom w nawiązaniu kontaktu z firmami i instytucjami regionu partnerskiego. Głównym celem jest promowanie ich jako regionów przyjaznych inwestycjom zagranicznym oraz zapewnienia rozwoju gospodarczego regionów partnerskich.
  • Oświatowa pomiędzy partnerskimi regionami poprzez wspieranie wymiany i informacji. Promocja wymiany studentów i uczniów szkół wyższych i ponadpodstawowych.

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski