Aktualności

Jeszcze dzisiaj przyjmowane są zgłoszenia do udziału w bezpłatnym wykładzie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Maciejczaka na temat dolegliwości związanych z kręgosłupem. Wydarzenie organizowane jest w ramach Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami i odbędzie się 18 czerwca w budynku ZAZu przy ul. Sanguszków.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w 2019 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym i zawodowym.

Z pomocy w module II mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa, które:posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym ...

Informujemy, że z powodu planowego remontu w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, dyżury Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych odbywać się będą od dnia 31 stycznia 2019 r. aż do odwołania w budynku przy ul. Goldhammera 3, pokój 302, III piętro.