Aktualności - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Aktualności

foto

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. 

logo

W 2021 roku mając na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnością, przy Małopolskim Oddziale PFRON zostało uruchomione Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Bardzo istotnym problemem w codziennym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością jest rozproszenie informacji dotyczących dostępnego wsparcia. CISON zapewnia uzyskiwanie potrzebnych informacji w jednym miejscu, bez konieczności długotrwałego poszukiwania form po...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski w programie „Aktywny samorząd”. Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym i zawodowym.

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30 października 2020 r. termin naboru wniosków programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. Wydłużeniu – do 5 miesięcy – uległ także okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski