Aktualności

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, na podstawie ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2020-2023 (Dz.U. 2019 poz. 7376).

Gmina Miasta Tarnowa informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”.

Jeszcze dzisiaj przyjmowane są zgłoszenia do udziału w bezpłatnym wykładzie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Maciejczaka na temat dolegliwości związanych z kręgosłupem. Wydarzenie organizowane jest w ramach Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami i odbędzie się 18 czerwca w budynku ZAZu przy ul. Sanguszków.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że w 2019 r. będzie po raz kolejny realizowany Moduł I programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających jego uczestników w życiu społecznym i zawodowym.

Informujemy, że z powodu planowego remontu w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, dyżury Konsultanta ds. osób niepełnosprawnych odbywać się będą od dnia 31 stycznia 2019 r. aż do odwołania w budynku przy ul. Goldhammera 3, pokój 302, III piętro.