Aktualności

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30 października 2020 r. termin naboru wniosków programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. Wydłużeniu – do 5 miesięcy – uległ także okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Urząd Miasta Tarnowa informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Zajęcia klubowe WTZ” finansowanego ze środków PFRON.

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Od teraz osoby niesłyszące będą mogły uzyskać niezbędne informacje na temat epidemii koronawirusa. Specjalna wideoinfolinia będzie działać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.To rozwiązanie dla osób niesłyszących, które chciałyby uzyskać informacje na temat epidemii koronawirusa a także tego, jak się zachować podejrzewając u siebie chorobę. Informacje będą udzielane w języku migowym. Nowopowstałe narzędzie to część rządowego programu Dostępność Pl...

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pośrednictwem platformy internetowej www.sow.pfron.gov.pl