Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności przyjmuje mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Goldhammera 3 codziennie w godzinach pracy urzędu. Z koordynatorem można skontaktować się również telefonicznie pod nr. 14 688 25 53.

Uruchomiony został również adres mailowy: niepelnosprawni@umt.tarnow.pl, za pomocą którego każda osoba niepełnosprawna może zwrócić się z pytaniem, wątpliwościami czy zgłaszać swoje problemy.

Do pobrania:

 

Do zadań koordynatora należy:

1) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd,

2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

3) monitorowanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) opracowanie corocznych raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie.