Praca dla osób niepełnosprawnych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Praca dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Plac gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów

tel. 14 688 23 00, fax. 14 688 23 01

e-mail: krta@praca.gov.pl, up@up.tarnow.pl

adres strony internetowej: https://tarnow.praca.gov.pl/

Godziny pracy Urzędu w PUP w Tarnowie oraz Filiach w Tuchowie i Żabnie: w poniedziałek: od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30.

Osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy.

Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl .

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie pozyskuje oferty pracy z otwartego rynku pracy jak i zakładów pracy chronionej. Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 14 688 23 47 lub 14 688 23 69. Wszystkie oferty pracy jakimi dysponuje urząd dostępne są również na stronie internetowej  https://tarnow.praca.gov.pl/oferty-pracy .

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może skorzystać z usług oraz instrumentów, które są realizowane przez Urząd. Rodzaj oferowanych usług oraz instrumentów uzależniony jest od posiadanego statusu osoby zarejestrowanej. Informacja na temat form pomocy znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie https://tarnow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych .

 

Stanowisko ds. obsługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajduje się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie pok. nr 4, tel. 14 688-23-47, 14 688-23-69.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w celu zapewnienia klientom urzędu, w tym osobom niepełnosprawnym poczucia bezpieczeństwa i komfortu, systematycznie dostosowuje infrastrukturę budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

- możliwość załatwiania wszystkich formalności na parterze budynku,

- zamontowanie automatycznych drzwi wejściowych do budynku poprawiając dostępność Urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

- dogodną lokalizację miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

- wydzielenie dla klientów stanowiska komputerowego wyposażonego w urządzenia, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mogą w pełni obsługiwać komputer (klawiatura z brajlowskimi naklejkami, funkcjonalna mysz komputerowa dla użytkowników z dysfunkcjami rąk, a nawet z niedowładami),

- dostosowanie strony internetowej urzędu do korzystania przez osoby niedowidzące,

- dostosowanie  wydawanego przez Urząd Informatora „Bliżej Rynku Pracy” do potrzeb osób niedowidzących,

- zamontowanie pętli indukcyjnej na stanowiskach pracy, na których obsługiwane są osoby z niepełnosprawnością,

- ułatwienie korzystania przez osoby głuchonieme z usług Urzędu – czterech pracowników zostało przeszkolonych z zakresu języka migowego,

- coraz powszechniejszą realizację zadań poradnictwa zawodowego telefonicznie oraz online.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski