Praca dla osób niepełnosprawnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

Plac Gen.J. Bema 3, 33-100 Tarnów, 

tel. 14 68-82-300, fax. 14 68-82-301 

e-mail: krta@praca.gov.pl, up@up.tarnow.pl 

http://www.up.tarnow.pl 

 

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie znajduje się zakładki:

-  Dotacje – niepełnosprawni, w której zamieszczone są informacje ogólne dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

-  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Godziny przyjęć Urzędu:

-          poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00,

-          od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Stanowisko ds. obsługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

parter pok. nr 9, tel. 14 688-23-67  

 

Usługi dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:

-          pośrednictwo pracy,

-          Europejskie Służby Zatrudnienia - usługi EURES,

-          poradnictwo zawodowe,

-          Klub Pracy - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

-          szkolenia,

-          staże,

-          przygotowanie zawodowe,

-          prace społecznie-użyteczne,

-          jednorazowe środki dla osób na podjęcie działalności gospodarczej (tylko dla bezrobotnych)

-         prace interwencyjne. 

 

Inne możliwości poszukiwania pracy:

-         http://niepelnosprawni.pl  zakładka Praca

-         dodatek "PRACA" do Magazynu Integracja