Organizacje sportowe osób niepełnosprawnych - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Organizacje sportowe osób niepełnosprawnych

1. Tarnowskie Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”

33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 8

Prezes - Bogusław Szczepański

tel. 14 679 51 41,

kom. 608 447 869,

e-mail: b.szczepanski@wp.pl,

strona internetowa: www.start-tarnow.pl

 

-       organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,

-       upowszechnianie kultury fizycznej i wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

-       działalność oświatowa, edukacyjna i promocyjna w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki, rekreacji, ekologii, profilaktyki prozdrowotnej oraz integracji w środowisku osób niepełnosprawnych,

-       kształtowanie specjalnych umiejętności technicznych oraz doskonalenie poziomu cech motorycznych,

-       systematyczne prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym w sekcjach sportowych: pływackiej, lekkoatletycznej oraz podnoszenia ciężarów.

 

2. Tarnowskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Pogórze”

33-100 Tarnów ul. Paderewskiego 3b/26

Prezes - Kazimierz Curyło

tel.14 621 27 25,

e-mail: tarnowpogorze@in.net.pl

 

-         upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i turystyki osób niewidomych i słabo widzących,( pływanie, kręgle, taniec sportowy, turystyka górska),

-         organizacja imprez okolicznościowych, rajdów, wycieczek.

 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Świt”

33-100 Tarnów,ul. Bandrowskiego 4 

Prezes: Iwona Francuz

tel. 14 655 80 18, 14 655 80 19

www.zso6.tarnow.pl w zakładce UKS „Świt”

e-mail: ZSO6.tarnow@wp.pl

 

-        upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych,

-        zadania publiczne realizowane w następujących sekcjach sportowych: gier i zabaw ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zdrowej.

 

4. Stowarzyszenie Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie - Klikowej

33-102 Tarnów,  ul. Klikowska 304 

prezes: Mariola Dalczyńska – Wardzała

tel. 14 6267502  kom. 605-547-500

e-mail: kasiadal@is.net.pl

strona internetowa: www.klikowa.pl

 

-         rozwój różnych dyscyplin sportu konnego przez stałe podnoszenie jego poziomu, rozwój i popularyzacja rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii, upowszechnianie innych form kultury fizycznej , sportu i aktywnych form wypoczynku,

-         działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

-         organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy krajoznawczej,

-         realizacja zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej, kultywowanie tradycji hippicznych i jeździeckich poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz organizowanie imprez.

 

5. Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „K-Team”

33-100 Tranów, ul. Kochanowskiego 30 hala nr 6,

Prezes: Rafał Kiwior

tel. 601 791 990

e-mail: biuro@gokarty-tarnow.pl

strona internetowa: www.gokarty-tarnow.pl

 

-         edukacja poprzez sport,

-         upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportowych talentów,

-         integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnej z niepełnosprawną,

-         podniesienie warunków do uprawiania sportów motorowych wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,

-         zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa do czynnego uprawiania sportu.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski