Miasto dla niepełnosprawnych

I. Miejski ramowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2006

 

II.  Program działań ma rzecz osób niepełnosprawnych w mieście  Tarnowie   na  lata  2007 - 2010

 

III. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście  Tarnowie   na  lata  2011 – 2015

 

IV. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście  Tarnowie  na  lata 2016 - 2020

 

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa

Zarządzeniem Nr 392/2015 z dnia 30 września 2015 roku Prezydent Miasta Tarnowa powołał członków Rady na lata 2015-2019.

Skład Rady:

1)   Pani Dorota Budzyńska – Przewodnicząca,

2)   Pan Andrzej Ziembowski – Wiceprzewodniczący,

3)   Pani Aneta Michalska-Perkowska – Sekretarz,

4)   Pani Lucyna Cichoń – członek,

5)   Pani Maria Gajda – członek.

Do zakresu działania Rady należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, - realizacji praw osób niepełnosprawnych.
  2. Opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.