Konsultant ds. osób niepełnosprawnych

Andrzej Ziembowski konsultantem ds. osób niepełnosprawnych

Funkcję tę w Urzędzie Miasta Tarnowa pełni osoba doskonale znająca środowisko osób niepełnosprawnych. Andrzej Ziembowski jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim, jest aktywny zawodowo i społecznie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa, a dodatkowo osiąga sukcesy w sporcie. Jest mistrzem Polski, złotym medalistą Pucharu Europy, uczestnikiem mistrzostw świata i Paraolimpiady Ateny 2004 w pływaniu osób niepełnosprawnych.

Konsultant ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje mieszkańców miasta w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4, w Kancelarii Głównej, pokój nr 1 na parterze w każdy roboczy czwartek miesiąca w godz. 8.00 – 15.00. Podczas dyżurów, można również skontaktować się z konsultantem telefonicznie nr 14 688 25 53 lub faxem nr 14 688 25 51.

Uruchomiony został również adres mailowy: niepelnosprawni@umt.tarnow.pl, za pomocą którego każda osoba niepełnosprawna może zwrócić się z pytaniem, wątpliwościami czy zgłaszać swoje problemy.

 

Do pobrania:

 

Do zadań konsultanta należy:

1. prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych lub/i ich opiekunów,

2. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, a także w załatwianiu spraw w urzędach administracji państwowej, administracji samorządowej i w innych instytucjach,

3. przedkładanie Prezydentowi Miasta Tarnowa propozycji rozwiązań dotyczących poprawy jakości i warunków życia osób niepełnosprawnych w Tarnowie,

4. zgłaszanie do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania podstrony „Dla Niepełnosprawnych” na stronie http://www.tarnow.pl,

5. współpraca z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa i Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa w zakresie rozwiązywania w mieście problemów osób niepełnosprawnych,

6. współpraca, za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.