Norbert Lippóczy

W uznaniu wybitnych zasług i niekwestionowanych osiągnięć w dziedzinie kulturalnego rozwoju miasta Tarnowa, wzbogacenia jego dorobku artystycznego oraz pogłębiania związków społeczno-kulturalnych i przyjaźni polsko-węgierskiej, w podziwie dla umiejętności łączenia uczuć patriotycznych z pasjami kolekcjonerskimi Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr XXI/212/92 z dnia 20 lutego 1992 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa. 

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 11 marca 1992 roku (w dniu 90. urodzin uhonorowanego) w Tarnowskim Ratuszu.