Profesor Kazimierz Braun

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz miasta Tarnowa, za wieloletnie działania na rzecz współczesnej kultury i  literatury polskiej w szczególności w obszarze sztuki teatralnej, za artystyczne oddanie dla małej ojczyzny, z którą rodzinnie związany jest od trzech pokoleń, za dar dla Pierwszego Niepodległego Miasta – dramat „Tarnowski wiatr niepodległości” oraz innych wyjątkowych przedsięwzięć w duchu patriotyzmu (fragment listu gratulacyjnego, odczytanego przez Kazimierza Koprowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie).

Rada Miejska w Tarnowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta profesorowi Kazimierzowi Braunowi - reżyserowi, pisarzowi, tłumaczowi, krytykowi teatralnemu, teatrologowi i nauczycielowi akademickiemu - 22 października 2016 roku. Profesor Kazimierz Braun wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych, opublikował około 50 książek i ponad 300 artykułów. Tłumaczył z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego na polski oraz z polskiego, rosyjskiego i francuskiego na angielski. Aktywnie działa w środowisku polonijnym. Prowadzi seminaria, kursy i wykłady na temat polskiego teatru, polskiej kultury i literatury. Stale współpracuje z prasą polonijną w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Jest laureatem wielu nagród artystycznych, literackich i naukowych w kraju i za granicą. Jego rodzina od trzech pokoleń jest związana z Tarnowem i regionem tarnowskim.