Ksiądz Profesor Michał Heller

W uznaniu wybitnych zasług w aktywnym poszerzaniu horyzontów nauki w dziedzinach filozofii i teologii oraz niekwestionowanych osiągnięć w budowaniu relacji pomiędzy naukami przyrodniczymi a chrześcijańską tradycją intelektualną, a także za prace na rzecz wzbogacania światowego dorobku naukowego z zakresu fizyki, filozofii, kosmologii i teologii, systematyczne dążenie do odkrywania prawdy, postawę kreatywnego naukowca i refleksyjnego duszpasterza.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce w sobotę 28 czerwca 2008 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.