Książę Paweł François Roman Sanguszko

W uznaniu wybitnych zasług historycznego rodu książąt Sanguszków dla rozwoju miasta Tarnowa oraz w przekonaniu o możliwości rozwoju korzystnego współdziałania w przyszłości Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IV/19/90 z dnia 12 lipca 1990 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 16 czerwca 1993 roku w Tarnowskim Ratuszu.