Ignacy Mościcki

Za niespożyte zasługi dla Polski, myśli będące myślami Staszica, Małachowskiego, Czartoryskiego – owiane głęboką miłością Ojczyzny i przepojone siłą postawienia Polski w szeregu pierwszych państw Europy oraz za zbudowanie silnej moralnie i materialnie Polski, Rada Miejska w Tarnowie nadała 26 maja 1927 roku Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ignacy Mościcki, urodził się 1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie, zmarł 2 października 1946 roku w Versoix. Polski chemik, polityk, w latach 1926-1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym. W latach 1912-1922 profesor Politechniki Lwowskiej, autor nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu azotowego z powietrza. Założyciel w 1922 roku Unii Narodowo-Państwowej. W 1925 roku wybrany na rektora Politechniki Lwowskiej, w latach 1925-1926 profesor Politechniki Warszawskiej. W 1926 i 1933 roku wybrany na urząd prezydenta RP. Blisko związany z obozem sanacyjnym Józefa Piłsudskiego. W 1927 roku był inicjatorem budowy Państwowych Zakładów Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. Autor ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, po wyborze na prezydenta RP użytkowanie praw do nich nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu.