Pułkownik Jerzy Pertkiewicz

W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i społeczności Tarnowa, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa w duchu patriotyzmu oraz ubogacania kultury polskiej nadaję tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa panu pułkownikowi doktorowi Jerzemu Pertkiewiczowi.

Rada Miejska w Tarnowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta płk. Jerzemu Pertkiewiczowi - 30 października 2017 roku. Jerzy Pertkiewicz urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem w województwie tarnopolskim. Tarnowianie znają go przede wszystkim jako żołnierza kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim „Drzazga").Za zasługi wojenne Jerzy Pertkiewicz został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK i Medalem za Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej przyznanym przez rząd emigracyjny RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku otrzymał stopień majora, w 2008 roku podpułkownika, a w 2011 roku stopień pułkownika. Zmarł 30 czerwca 2018 r.