Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Władysław Bobowski

W uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, za długoletnią pracę wzmacniającą rolę Kościoła w Diecezji Tarnowskiej, za troskę o duszpasterstwo młodzieży w skali Polski i Diecezji, za wrażliwość na potrzeby biednych i potrzebujących - Rada Miejska w Tarnowie Uchwałą Nr IX/135/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Ceremonia wręczenia medalu i dyplomu miała miejsce 20 czerwca 2007 roku w Tarnowskim Ratuszu, podczas uroczystości 50-lecia Święceń Kapłańskich.