Józef Piłsudski

Za niespożyte zasługi dla Polski, myśli będące myślami Staszica, Małachowskiego, Czartoryskiego – owiane głęboką miłością Ojczyzny i przepojone siłą postawienia Polski w szeregu pierwszych państw Europy oraz za zbudowanie silnej moralnie i materialnie Polski, Rada Miejska w Tarnowie nadała 26 maja 1927 roku Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnowa.

Józef Piłsudski, urodził się 5 grudnia 1967 roku w Zułowie, zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk i mąż stanu. Od 1892 roku członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju. Twórca Organizacji Bojowej PPS (1904 rok) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914 rok), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917 rok). Od 11 listopada 1918 roku naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918-1922 naczelnik państwa. Pierwszy marszałek Polski, po przewrocie majowym w 1926 roku przywódca obozu sanacji. Dwukrotny premier Polski (w latach 1926-1928 i w roku 1930), wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.