Agnieszka Danielewicz

Klub Radnych Koalicja Obywatelska
Wybrana z okręgu nr III

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie

email: agnieszka.danielewicz@umt.tarnow.pl

Tarnowianka z wyboru, mieszka w dzielnicy Piaskówka. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji (prawo administracyjne) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe (gospodarka nieruchomościami) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracuje w Zakładzie Reklamy Powietrznej. Jest aktywnym członkiem kilku stowarzyszeń oraz partii Nowoczesna. Zasiada w zarządzie Mościckiego Klubu Balonowego oraz Stowarzyszenia Demokratyczny Tarnów.

W poprzednim miejscu zamieszkania w pod poznańskiej gminie Pobiedziska przez wiele lat zajmowała się akcją „Świąteczna paczka od sąsiada” niosącą pomoc seniorom. Kierowała zbiórkami dla schronisk. Realizowała zadania związane z upamiętnieniem miejsc historycznych – cmentarzy z przełomu wieków.

Dyżur w kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie, w pierwszą środę miesiąca w godz. 17:00 – 18:00.

ZAŁĄCZNIKI