Anna Krakowska

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wybrana z okręgu nr I

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie

Z wykształcenia polonistka (UJ Kraków), zawodowo-nauczycielka języka polskiego, także metodyk, wizytator KO i wykładowczyni w PWSZ  Tarnów. Przez wiele lat członek Okręgowej Komisji Maturalnej oraz Okręgowej Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Krakowie.Związana rodzinnie i zawodowo z Mościcami, gdzie współzakładała działające od 16 lat Towarzystwo Przyjaciół Mościc. Uczestniczka wielu projektów, których celem było i jest wychowanie w zakresie postaw patriotycznych, znawstwa historii, szeroko rozumianej kultury humanistycznej, szczególnie dorobku literatury i szacunku dla języka polskiego.Od lat 80. zaangażowana w szereg przedsięwzięć społecznych, a wśród nich: nauczycielską Solidarność, Tarnowski Komitet Obywatelski (zwłaszcza w okresie wyborów w 1989 r.); uczestniczka wielu gremiów kształtujących wartości społeczne – współodpowiedzialności za mądry rozwój społeczeństwa obywatelskiego, samorządnego, odwołującego się do wyrazistych wartości etycznych, estetycznych, których źródłami są: chrześcijaństwo, dorobek kulturowy i tradycja.Uhonorowana odznaczeniami branżowymi, w tym dwukrotnie Nagrodą Ministra Edukacji, państwowymi – Złotym Krzyżem Zasługi, społecznymi – medale za działalność w Komitecie Obywatelskim, NSZZ Solidarność i bardzo ważnymi: Tarnowskim Dukatem oraz „Przyjaciel Tarnowskiej Młodzieży”.Od ponad 40 lat mężatka, mama trojga dorosłych dzieci i babcia sześciorga wnucząt.

O sobie:
Za ks. prof. Michałem Hellerem, absolwentem mojej szkoły – IV LO w Mościcach, pozwolę sobie na refleksję dot. mojej autoprezentacji: „Na błękitnym punkcie żyje człowiek – ja. Punkt jest moim domem, moim Wszechświatem (…). To tu, w moim domu szukam swojego miejsca (…), stawiam czoła porażkom, szukam wskazówek, czasem się poddając, a czasem odnosząc drobne zwycięstwa”. (M. Heller, „Ważniejsze niż Wszechświat”, s. 121) Tak właśnie rozumiem moją rolę jako radna Rady Miejskiej w Tarnowie.

Dyżur w kancelarii Rady Miejskie w Tarnowie, w pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 14.00 – 15.00. Otwarta również na każde zaproszenie Rad Osiedli.Kontakt: telefon - 691 400 621, adres mailowy - ekrakowski@poczta.okay.pl.

ZAŁĄCZNIKI