Marek Ciesielczyk

Klub Radnych Koalicja Obywatelska
Wybrany z okręgu nr III

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodniczący Komisji

Marek Ciesielczyk – trzeci na liście rankingowej najlepszych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w jego powojennej historii, studiował matematykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie był działaczem antykomunistycznego ruchu studenckiego (m.in. redaktorem naczelnym podziemnego pisma „Po prostu bis”, współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów). Za walkę o wolną Polskę w okresie PRL-u na wniosek Prezesa IPN został uhonorowany przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń państwowych Krzyżem Wolności i Solidarności.

Kilkanaście lat na emigracji politycznej w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Studia historii, politologii i filozofii na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, doktorat na tej uczelni w 1988 roku pod kierunkiem profesora Nikolausa Lobkowicza, ówczesnego prezydenta uniwersytetu. Stypendia w Oksfordzie, Cambridge, Londynie. Wykłady na temat Europy środkowo-wschodniej i ZSRR wygłosił m.in. w prestiżowych uczelniach i instytutach amerykańskich: Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security w Waszyngtonie, University of Hawaii at Hilo na Hawajach, a także w El Colegio de Mexico w Meksyku, London School of Economics and Political Science w Londynie oraz we „Wszechnicy Radiowej” w Radio Wolna Europa w Monachium.

Pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, kierowanym przez jednego z najwybitniejszych sowietologów, profesora Michaela Voslensky’ego. Fellow w European University Institute we Florencji, Visiting Professor w University of Illinois w Chicago, wykładowca w Uniwersytecie Gdańskim, europejski korespondent Radia WPNA w Chicago, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, redaktor naczelny miesięcznika i portalu „Prawdę mówiąc”, a następnie „Zjednoczeni dla Tarnowa”. Od kilkunastu lat realizuje w archiwum IPN projekt badawczy, dotyczący działalności komunistycznej Służby Bezpieczeństwa wśród Polonii. Swoje wykłady na ten temat wygłosił w ostatnich latach m.in. w San Diego, San Francisco, Los Angeles, Tacoma, Phoenix, Las Vegas, Denver, Dallas, Houston, Fort Lauderdale i St. Petersburg na Florydzie, w Waszyngtonie, Filadelfii, Bostonie, Chicago, Toronto, Montrealu, Calgary, Edmonton, Vancouver, Londynie, Cambridge, Leeds, Edynburgu, Dublinie, Wiedniu.

Dr Ciesielczyk jest autorem kilkuset artykułów w języku niemieckim, angielskim i polskim w specjalistycznych pismach, np. Osteuropa (Stuttgart), Die politische Meinung (Bonn), Politische Studien (Monachium), Europaeische Rundschau (Wiedeń), Laissez-Faire (Londyn), Journal of Interdisciplinary Studies (Santa Monica, Kalifornia), Kultura (Paryż), a także kilku książek: „KGB – Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej” (Berlin Zachodni 1988/89), „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej” (Chicago 1997), „Samo-nie-rząd po galicyjsku – Tarnów w objęciach niekompetencji” (Tarnów 2000), „Przeciw korupcji” (Tarnów 2005), „SB i Polonia” (Chicago 2008), „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa” (Nowy Jork 2015).

Marek Ciesielczyk był pięciokrotnie wybierany do Rady Miejskiej w Tarnowie, raz z najlepszym wynikiem w okręgu, raz z drugim najlepszym wynikiem w okręgu, ostatnio, w roku 2018 z drugim najlepszym wynikiem na liście wyborczej. Był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie. W „Złotej księdze polskiego samorządu” z 2006 r. czytamy o Ciesielczyku: „ … najbardziej tępiony w Tarnowie radny przez lokalne media ze względu na walkę z korupcją”. W roku 2015 Ciesielczyk doprowadził do sądowego unieważnienia wyborów samorządowych w swoim okręgu i w powtórzonych wyborach wszedł do Rady z drugim najlepszym wynikiem. Radny Ciesielczyk jest inicjatorem Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie.

W listopadzie 2019 Ciesielczyk przedstawił projekt gruntowanej zmiany struktury Urzędu Miasta Tarnowa, prowadzącej do istotnych oszczędności w wydatkach miasta na administrację, który zakłada m.in.: redukcję stanowisk dyrektorskich (zwłaszcza w Wydziale Komunikacji Społecznej, gdzie są aż trzy takie etaty), szczegółową analizę wynagrodzeń pracowników na stanowiskach dyrektorskich (zdaniem radnego Ciesielczyka wynagrodzenie dyrektora wydziału, na którym nie spoczywa tak dużo obowiązków jak na innym, nie może być wyższe od tego drugiego), zmniejszenie liczby wiceprezydentów do jednego, połączenie niektórych wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa, np. Wydziału Komunikacji Społecznej z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Wydziałem Rozwoju Miasta, ponowne włączenie Wydziału Mieszkalnictwa do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, wcielenie Kancelarii Rady Miejskiej do Wydziału Organizacyjnego, zmniejszenie liczby sekretarek, zastąpienie Sekretarza Miasta (o ograniczonych obecnie kompetencjach) przez Dyrektora Generalnego Urzędu, który byłby w stanie zapanować nad racjonalnym funkcjonowaniem Urzędu.

Od roku 2018 jest Marek Ciesielczyk jest przewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, która w roku 2019 zajmowała się m.in. takimi tematami jak:

- organizacja spotkań pt. „Tarnowskie Dialogi” – z ludźmi , mającymi coś ciekawego do powiedzenia w dziedzinie kultury, nauki, polityki, sportu (uczestnikami do tej pory byli: Jerzy Karwelis, autor książki „Jak zakończyć wojnę polsko-polską”, ksiądz Andrzej Augustyński, Krzysztof Zanussi, doświadczeni polscy samorządowcy). Tarnowskie Dialogi są transmitowane przez Internet, a następnie umieszczane na You Tube – wpisz w wyszukiwarce „tarnowskie dialogi”, a znajdziesz relacje filmowe,

- nawiązanie współpracy między Tarnowską Nagrodą Filmową i Festiwalem Filmów Polskich w Los Angeles, gdzie jesienią 2019 były prezentowane plakaty z tarnowskiego festiwalu oraz film reklamujący Tarnów jako potencjalne miejsce do produkcji filmów amerykańskich,

- przyśpieszenie procesu ustalenia faktycznego właściciela zamku na Górze Marcina, co pozwoli na zabezpieczenie ruin i odbudowę zamku oraz przekształcenie go np. w Centrum Polonii Świata, którego utworzenie w Tarnowie postuluje od lat Marek Ciesielczyk (dzięki inicjatywie Komisji faktycznie nastąpiło przyśpieszenie tego procesu);

- analiza możliwości rekonstrukcji obrazu „Panorama siedmiogrodzka” i budowy potężnej rotundy, w której można by ją umieścić np. w postaci wizualizacji komputerowej,

-  przekształcenie części  naszej starówki w swego rodzaju „tarnowski Kazimierz”, który mógłby być jedną z turystycznych wizytówek Tarnowa;

- publikacja pierwszej książki na temat genialnego tarnowskiego architekta  Jana Głuszaka Dagaramy i utworzenie funduszu im. Dagaramy, wspierającego utalentowanych młodych artystów i zdolnych uczniów tarnowskich we współpracy z Fundacją Hetmana Tarnowskiego.

- rekonstrukcja synagogi w postaci przeźroczystej budowli okrywającej zachowaną jej część (?)

(autor dr Marek Ciesielczyk)

Możliwość spotkania, po uprzednim umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

e-mail: dr.ciesielczyk@gmail.com

telefon: 601 255 849