Mirosław Biedroń

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany z okręgu nr III

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie

email: miroslaw.biedron@umt.tarnow.pl

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jest magistrem ekonomii.
Przez kilkanaście lat był dziennikarzem radiowym, potem zajmował się promocją i marketingiem. Realizował projekty prozdrowotne, edukacyjne. Lubi działać na rzecz społeczeństwa. Od 2016 roku jest przewodniczącym Rady Osiedla Piaskówka. W latach 2016-2018 koordynował cztery Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej w Tarnowie. Jest za otwarciem miasta na firmy innowacyjne z zakresu bezpieczeństwa, telemedycyny, edukacji, usług dla rodzin, seniorów.
Będzie działał na rzecz utworzenia na osiedlach Stref Aktywności Mieszkańców i Centrów Senioralnych. Jego celami są: dalszy rozwój Parku Piaskówka, likwidacja barier architektonicznych i budowa ścieżek rowerowych. Chce nadal walczyć ze smogiem i promować prawidłowe palenie w piecach. Uważa, że ożywienie Starówki jest możliwe m.in. dzięki stałym kiermaszom, akcjom promocyjnym i pracy Menadżera Osiedla. Chciałby, aby przy tarnowskich szkołach powstały ogródki owocowo-warzywne, a dzieci uczyły się zdrowego gotowania.
Ma żonę Ewę i dwoje dzieci.

Kontakt po wcześniejszym umówieniu telefonicznym poprzez Kancelarię Rady Miejskiej (tel. 14 688 28 42).