Krzysztof Janas

Klub Radnych Koalicja Obywatelska
Wybrany z okręgu nr IV

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

 

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie

email: krzysztof.janas@umt.tarnow.pl

Działacz oświaty i sportu. Absolwent I LO w Tarnowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (kierunek trenerski, specjalizacja piłka ręczna). Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (zarzadzanie organizacjami sportowymi w kontekście procesów integracji europejskiej), Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrona środowiska) oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (organizacja i zarządzanie oświatą). 
Doświadczony nauczyciel, legitymujący się 33-letnim stażem pracy, w tym jako wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowie (w latach 1988-1999), dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie (w latach 1999-2006), od 2014 r. emerytura z Karty Nauczyciela.
Od 2002 r. przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa – ciała doradczego dla Prezydenta Miasta Tarnowa. W latach 2006-2010 radny Rady Miejskiej w Tarnowie, w tym przewodniczący Komisji Oświaty, przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki. Wieloletni zawodnik, reprezentant Polski, trener, wychowawca reprezentantów Polski w piłce ręcznej i działacz sportowy, od 2009 r. koordynator sekcji piłki ręcznej dziewcząt i chłopców piłki ręcznej w Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
Tarnowianin od urodzenia, żona Elżbieta, dzieci: Magdalena, Marcin, Michał, synowa Ewa, zięć Maciej, 2 wnuczki Helena i Paulina.

Dyżur w kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie, w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00.