Józef Gancarz

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany z okręgu nr III

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisja Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodniczący Komisji

email: jozef.gancarz@umt.tarnow.pl

Urodziłem się i mieszkam w Tarnowie, jestem żonaty; żona Iwona, córka Agnieszka. Ukończyłem studia wyższe na Politechnice Krakowskiej oraz liczne kursy i szkolenia, posiadam min. dyplom MSP pozwalający uczestniczyć w konkursach na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, pracuję w PZU SA na stanowisku Mobilnego Eksperta Majątkowego.

 

Jestem zdecydowanym zwolennikiem:

- publicznej służby zdrowia. W naszym mieście musi powstać dodatkowy program lecznictwa dla mieszkańców Tarnowa. Cel - zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów oraz na zabiegi rehabilitacyjne

- zapewnienia całodobowej opieki stomatologicznej i okulistycznej.- wydzielenia przy Szpitalach i przychodniach lekarskich darmowych ogólnodostępnych parkingów dla pacjentów

- publicznej oświaty, dlatego jestem przeciwny zmianom powodujących likwidację istniejących jednostek oświatowych z właściwą liczebnością uczniów w klasach

- równomiernego przeznaczania publicznych pieniędzy w każdej dzielnicy na inwestycje – nie może być tzw. zapomnianych ulic i chodników w mieście - zasada solidaryzmu społecznego ; wykorzystanie w tym celu wniosków do budżetu obywatelskiego, uchwał Rad Osiedli i każdego z mieszkańców naszego miasta.