Dawid Solak

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wybrany z okręgu nr IV

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodniczący Komisji

Dawid Solak, tarnowianin i społecznik, 28 lat

Doświadczenie zawodowe:

Na co dzień pracuje w Grupie Azoty, jako menadżer w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie nowych projektów i rozwój ekosystemu innowacji w spółce. W przeszłości, przez niemal 8 lat, był związany zawodowo z Urzędem Miasta Tarnowa, pracował wówczas w komórkach zajmujących się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacjami pozarządowymi, współpracą z mediami, komunikacją.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, studiował na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Administratywista.

Działalność publiczna:

Założyciel i prezes stowarzyszenia Projekt Tarnów, które od 2010 roku realizuje dla mieszkańców rozmaite projekty z zakresu edukacji, nauki, kultury i współpracy międzynarodowej. Dzięki działalności stowarzyszenia do Tarnowa przyjechało do tej pory około dwa tysiące młodych osób z całej Europy, a wielu młodych tarnowian mogło po raz pierwszy w swoim życiu wyjechać za granicę w ramach projektów międzynarodowych. Organizacja została dwukrotnie nominowana do nagrody „Eduinspiracje”, przyznawanej przez Fundację Rozwoju System Edukacji dla najlepszych projektów edukacyjnych w Polsce.

Politycznie związany z Porozumieniem Jarosława Gowina. Szef struktur partii w Tarnowie, wiceprezes zarządu okręgowego, członek Rady Samorządowej tego ugrupowania.

Absolwent prestiżowego programu szkoleniowego International Visiteur Leadership Programme finansowanego przez Departament Stanu USA, członek Stowarzyszenia Alumni zrzeszającego absolwentów programów rządu USA. Od 2015 roku członek rady społecznej Centrum Medycznego Kol-Med, sekretarz redakcji czasopisma Tarnowskie Dialogi Naukowe.

Z tarnowskim samorządem trwale związany od działalności w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Tarnowie, w latach 2007-2010.

Możliwość spotkania, po uprzednim umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

email: dawid.solak@umt.tarnow.pl

numer telefonu: 785 780 386