Krystyna Mierzejewska

Klub Radnych Koalicja Obywatelska 

Wybrana z okręgu nr IV

Pracuje w Komisjach Rady Miejskiej w Tarnowie:

- Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie

- Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Tarnowie - Przewodnicząca Komisji

- Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie

Lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, a także menedżer służby zdrowia.Zawodowo związana z NZOZ Miejską Przychodnią Lekarską Nr 5 sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu oraz jako lekarz w Poradni Dziecięcej. Od wielu lat łączy pracę zawodową z pasją społecznika. Jest członkiem Rady OIL w Tarnowie.Radna Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 1990-1998, wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej TSM w latach 2012-2018.

Dyżury: po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem Kancelarii Rady Miasta. Kontakt: telefon - 14 624 08 78.