Mieszkalnictwo

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19.

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa. 

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Sprawami związanymi z wynajmem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa zajmuje się WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA mieszczący się w budynku przy ulicy Nowej 4 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego i socjalnego  – P. Sylwia Płanik tel.: 14 68-82-718
  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu i wniosek  o wstąpienie w najem po śmierci najemcy w trybie art. 691 kc - P. Magdalena Sarat tel.: 14 68-82-794
  • W pozostałych sprawach proszę kontaktować się z sekretariatem -  tel.: 14 68-82-716

 

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe opisy spraw obsługiwanych przez Wydział Mieszkalnictwa oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo  pod adresem:

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Mieszkalnictwo