Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta Tarnowa informuje, że z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce zawiesza od dnia 9 listopada 2020 roku do odwołania osobiste udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach  w mieście Tarnowie
Od tego dnia porady prawne odbywać się będą  wyłącznie za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.). Aby skorzystać z pomocy prawnej za pośrednictwem środków  porozumiewania się na odległość należy umówić się telefonicznie w Wydziale Spraw Obywatelskich pod nr  tel. 14 688 27 09 w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnowa lub mailowo: npp@umt.tarnow.pl
Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnow
Informacje szczegółowe:
https://bip.malopolska.pl/umtarnowm286815informacje-dotyczace-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html