Kierowcy i pojazdy

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa. 

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Jeżeli mają Państwo profil zaufany wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. W celu zapoznania się ze szczegółowymi opisami spraw zachęcamy do odwiedzenia działów tematycznych (lista w menu po lewej stronie).

Sprawami związanymi z kierowcami i pojazdami zajmuje się WYDZIAŁ KOMUNIKACJI mieszczący się w budynku przy ulicy Nowej 4 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

 • prawa jazdy - tel.: 14 68-82-519
 • transport  - tel.: 14 68-82-607
 • rejestracja pojazdów - tel.: 14 68-82-524 lub internetowo: www.rezerwacje.umt.tarnow.pl
 • zgłaszanie zmian dot. pojazdu, odbiór dowodu rejestracyjnego - tel.: 14 68-82-523

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe opisy kilkudziesięciu spraw obsługiwanych przez Wydział Komunikacji oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261229,wydzial-komunikacji-procedury.html

Formularze do pobrania:

Poniżej mogą państwo pobrać najczęściej składane formularze:

Rejestracja pojazdów

 1. Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu (ten sam wniosek) - pobierz
 2. Zbycie pojazdu - pobierz
 3. Nabycie pojazdu - pobierz
 4. Zmiana: adresu, nazwiska, HAK, GAZ, L, TAXI, wymiana DR z powodu braku miejsca, wykreślenie/dopisanie współwłaściciela, dodatkowa tablica (bagażnik) i inne - pobierz
 5. Wtórnik: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki na szybę, tablic - pobierz

Prawa jazdy

 1. Wniosek o wydanie prawo jazdy, zmianę danych, wtórnik, międzynarodowe prawo jazdy - pobierz

Transport

 1. Wniosek o udzielenie licencji TAXI, zmianę, wydanie wypisu, dostosowanie - pobierz
 2. Zrzeczenie się licencji/zezwolenia - pobierz

 

Rachunki Bankowe

Bank Handlowy W-wa   
Nr 49 1030 1986 7087 3007 0000 0000 – opłata komunikacyjna ,opłata za prawo jazdy
Nr 84 1030 1986 7087 3010 0000 0000- opłata CEPIK
Nr 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000- opłata skarbowa,