Edukacja

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Sprawami związanymi z edukacją zajmuje się WYDZIAŁ EDUKACJI mieszczący się w budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu:

w.edukacji@umt.tarnow.pl  tel. 14 68-82-464

  • Skierowanie do kształcenia specjalnego  - tel. 14 68-82-466
  • Kierowanie do nauczania w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi  - tel.  14 68-82-466
  • Objęcie ucznia zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi  - tel. 14 68-82-466
  • Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego ucznia - tel.: 14 68 82 454
  • Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży - tel.: 14 68 82 454
  • Pomoc socjalna dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne - tel. 14 68-82-458
  • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego  - 14 68-82-458

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe opisy spraw obsługiwanych przez Wydział Edukacji oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261224,wydzial-edukacji-procedury.html