Organizacje pozarządowe

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Sprawami związanymi ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (programy współpracy, otwarte konkursy ofert, małe granty) zajmuje się Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mieszczące się w budynku przy ulicy Goldhammera 3 (pok. 208, II piętro).

Sprawami związanymi z nadzorem nad stowarzyszeniami oraz fundacjami oraz prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Spraw Obywatelskich mieszczący się w budynku przy ulicy Nowej 4 (pok. 211, II piętro).

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi     - tel.: 14 68-82-442

Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Spraw Obywatelskich - tel.: 14 68-82-809

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi dostępne są pod adresem: http://tarnowpl.umt.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta/Wspolpraca-z-NGO

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Tarnowa dostępna jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1230020,ewidencja-stowarzyszen-zwyklych.html