Środowisko

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa. 

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Sprawami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA mieszczący się w budynku przy ulicy Nowej 4 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

adres email: umt@umt.tarnow.pl

Wydział Ochrony Środowiska, tel: 14 68-82-865, 14 68-82-861, 14 68-82-872

Ekodoradca, tel: 14 68-82-665

 

Dodatkowe informacje

 

Szczegółowe opisy kilkudziesięciu spraw obsługiwanych przez Wydział Ochrony Środowiska oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnowm261228wydzial-ochrony-srodowiska-procedury.html

 

Opłaty

 

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o uproszczonym planie urządzania lasu w kwocie 17 zł  można wpłacić na konto: 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000.

 

Opłatę administracyjną za wydanie karty wędkarskiej w kwocie 10 zł  można wpłacić na konto 23 1030 1986 7087 3002 0000 0000.