Rodzina i małżeństwo

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Sprawami związanymi z rodziną i małżeństwem zajmuje się URZĄD STANU CYWILNEGO mieszczący się w budynku przy ulicy Nowej 4 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

  • tel.: 14 68-82-541
  • tel.: 14 68-82-546
  • tel.: 14 68-82-544
  • email: usc@umt.tarnow.pl

 

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Dodatkowe informacje

 

Karta Dużej Rodziny:

http://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Swiadczenia-rodzinne/Karta-Duzej-Rodziny

 

Karta Tarnowskiej Rodziny:

http://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Pomoc-spoleczna/Swiadczenia-rodzinne/Karta-Tarnowskiej-Rodziny


Karta Tarnowskiego Seniora:

http://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Dla-Seniora/Karta-Tarnowskiego-Seniora

 

Szczegółowe opisy spraw obsługiwanych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261227,urzad-stanu-cywilnego-procedury.html