Wojsko i bezpieczeństwo

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Sprawami związanymi z wojskiem i bezpieczeństwem zajmuje się WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO mieszczący się w budynku przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

  • tel.: 14 68-82-730
  • tel.: 14 68-82-702
  • e-mail: bezpieczenstwo@umt.tarnow.pl

 

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC Celsjusza. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe opisy spraw obsługiwanych przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261251,wydzial-bezpieczenstwa-publicznego-procedury.html