Nieruchomości i budownictwo

Zmiana sposobu obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19

Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Przed wejściem na teren urzędu wszystkim wchodzącym będzie mierzona temperatura. Interesant nie może przebywać w budynku UMT w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5ºC. Pomiaru temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta.

Sprawami związanymi z nieruchomościami zajmuje się WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI mieszczący się w budynku przy ulicy Nowej 3 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu.

  • tel.: 14 68-82-762, e-mail: w.geodezji@umt.tarnow.pl

 

Sprawami związanymi z pozwoleniami i zgłoszeniami budowlanymi  zajmuje się WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA zlokalizowany przy ulicy Nowej 3 w Tarnowie.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy skorzystać z wymienionych poniżej sposobów kontaktu:

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe opisy spraw obsługiwanych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz wzory formularzy do wydrukowania/wypełnienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261176,wypisy-i-wyrysy-z-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-procedury.html

Dodatkowo informujemy że na portalu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępnym pod adresem https://e-budownictwo.gunb.gov.pl dostępne są wnioski elektroniczne, które można podpisać i wysłać z wykorzystaniem platformy ePUAP

Konta bankowe

Bank Handlowy W-wa     nr 92 1030 1250 0000 0000 8800 0005 
- umowy dzierżawy, bezumowne korzystanie z nieruchomości 
Wieczyste użytkowanie (jeśli nie zostało założone odrębne konto indywidualne)

Bank Handlowy W-wa    nr 65 1030 1986 7087 3025 0000 0000
- opłata za usługi geodezyjno-kartograf. (oplata za wypis, mapy itp.)